0

Dlaczego należy walczyć z chwastami?

Szkody, powodowane przez chwasty, są liczne i różnorodne; przytoczę tu najważniejsze: Obecność chwastów wpływa ujemnie na odżywianie się rośliny uprawnej, jest to zupełnie zrozumiale: wszak na polu zachwaszczonym roślina uprawna dzieli się zawartym w glebie pokarmem z sąsiadującym z nią chwastem. A zaznaczyć trzeba, że często zapotrzebowanie danego pokarmu przez chwast przewyższa

0

Chwasty rozłogowe

Do chwastów rozłogowych zaliczamy: Czosnek dziki (Allium Vineale) – na glebach lekkich, roślina cebulkowa. Mlecz polny (Cirsium arvense) – na glebach wap., ciężkich; głęboko zakorzeniony. Oset polny (Sonchus arvensis) – zakorzenia się b. gleb. Perz (Triticum repeins) – na gleb. lżejszych, pulchnych i żyznych, zakorzenia się płytko. Podbiał (Tussilago farfara) – na

0

Chwasty nasienne

Wszystkie chwasty podzielić można na dwie grupy: chwasty nasienne i chwasty rozłogowe. Do pierwszych należą te, które rozmnażają się wyłącznie za pomocą nasion, są to rośliny jedno lub dwuletnie; do drugiej zaś grupy zaliczamy chwasty, które, aczkolwiek również rozmnażają się z nasion, lecz jednocześnie opatrzone są trwałymi, podziemnymi organami (kłącze, bulwy, cebulki),

0

O chwastach

Pod słowem „chwast” rozumieć należy każdą roślinę, przypadkowo i zbytecznie rosnącą na danym terenie. Stosuje się to zarówno do takich dziko rosnących roślin, jak kąkol, bławat, perz, czy łopucha itp., jak i do roślin szlachetnych, a więc żyta, pszenicy lub innej rośliny uprawnej, o ile występują one jako przypadkowa jedynie domieszka w

0

Cechy dobrego ziarna cz. 11

Tę warstwę ziarna znowu posypuje się ziemią tak, aby ziarna nie było widać, następnie znowu się sypie warstwę ziarna, jak poprzednio i tak się postępuje aż do 20 centymetrów wysokości. Po 24 godzinach, miesza się to wszystko dokładnie, ażeby spodnie warstwy dostały się na wierzch; wierzch równa się i gładzi. Skoro pokażą

0

Cechy dobrego ziarna cz. 10

Ponieważ starsze nasiona kiełkują gorzej i posiadają mniejszą energię kiełkowania, lepiej zawsze brać ziarno świeże. Niekiedy odstępujemy od tej zasady; biorąc ziarno starsze, winniśmy w każdym razie zastąpić ubytek siły kiełkowania zastosowaniem nieco gęściejszego wysiewu. Niektóre nasiona stanowią wyjątek jak np. ogórki, dynia, len, u których, według zdania praktyków, kilkoletnie nasienie lepszym

0

Cechy dobrego ziarna cz. 9

Ziarno jego ma niesłychaną Wartość, jako posilna pasza dla zwierząt, a szczególniej dla koni; pod tym ostatnim względem owies wszystkie inne zboża przewyższa. Przymioty te owsa przypisać należy znacznej ilości ciał azotowych, obok odpowiedniej ilości mączki i tłuszczu, oraz naturze łuski nasiennej, która nie będąc zbyt twardą, nie przeszkadza trawieniu, tylko pobudza

0

Cechy dobrego ziarna cz. 8

Wierzchołek kiełka nie ma być zbyt smukły i ostry; powierzchnia powinna być jak najgładsza, bez zagłębień i zmarszczek. O zabarwieniu ziarna żytniego jeszcze nic pewnego nie można powiedzieć, o tern jednak łatwo każdy może się przekonać, że zielonkawo-szare ziarna mają zwykle najpiękniejsze kształty; szaro-żółte są także często zupełnie wykształcone, lecz u nich

0

Cechy dobrego ziarna cz. 7

W stosunku do wielkości ziarna, kiełek powinien jak najmniejszą przestrzeń w nim zajmować, ostro się uwydatniać i nie za słabo, czyli zbyt płasko być zasklepiony; gdyby występowały na nim gygzakowate zmarszczki, natenczas ziarno takie jest mniej przydatne. Przecięcie poprzeczne ziarna powinno posiadać kształt jak najwięcej kulisty. W życie żąda młynarz znacznej zawartości

0

Cechy dobrego ziarna cz. 6

Z drugiej znowu strony, angielskie odmiany pszenicy, lubo nie zawsze, lecz w największej liczbie przypadków, są uboższe w azot, a bez wyjątku uboższe w gluten od odmian, uprawianych na wschodzie europejskiego lądu. Wysokość plonu odmiany pszenicy pozostaje zatem w odwrotnym stosunku do zawartości w niej glutenu i do jej wartości targowej. Odmiany