Życie roślin Archive

0

Trwałość życia roślin

Trwałość życia rośliny jest bardzo rozmaita. Jedne gatunki naszych roślin uprawnych np. nasze zboża jare, groch, gryka, gorczyca, żyją zaledwie parę miesięcy, sto do sto pięćdziesiąt dni. Zboża ozime dłużej bo blisko rok cały, a przynajmniej dziesięć miesięcy. Buraki, marchew, kapusta, potrzebują do wydania nasienia dwóch lat życia. Inne są roślinami wieloletnimi

0

Żywienie się roślin

Rośliny żywią się składnikami ziemi i powietrza. Z ziemi pobierają przy pomocy korzeni wodę i rozpuszczone w niej pokarmy roślinne, z powietrza pochłaniają kwas węglowy i przyswajają sobie z niego węgiel. Pożywienie, które rośliny przy pomocy wody pobierają z ziemi, składa się z rozlicznych pierwiastków chemicznych i ich związków. Przez rozbiór chemiczny

0

Kiełkowanie

Aby nasienie mogło skiełkować, potrzeba do tego pewnych sprzyjających okoliczności tj. 1) wilgoci, 2) ciepła, 3) dostępu powietrza. Wpływ wilgoci. Ziarno sucho przechowane nie kiełkuje, dopiero gdy woda z otoczenia dostanie się do zarodka i bielma, wówczas pęcznieją wszystkie części nasienia i przybiera ono na objętości. Zarodek budzi się do nowego życia

0

Nasiona

Nasiona bywają dwojakiego rodzaju: albo składają się z trzech części tj. z osłonki, zarodka i bielma (zboża) lub też tylko z dwóch części osłonki i zarodka (groch, fasola). Pierwsze nazywamy nasionami: a) bielmowymi, drugie: b) bez bielmowymi. Zarodek jest najważniejszą częścią nasienia. Jeśli mu się przypatrzymy dokładnie pod szkłem powiększającym możemy stwierdzić,

0

Liście i kwiaty

Liście Liście osadzone są na łodydze lub jej rozgałęzieniach. Za pomocą liści roślina pobiera i przyswaja węgiel z powietrza i tworzy materię organiczną. Może się to jednak odbywać tylko w świetle. Równocześnie roślina przez liście i za ich pomocą wyparowuje wodę, z którą przypływają pokarmy roślinne pobrane korzeniami z ziemi. Wnętrze liścia

0

Łodyga

Łodyga (pień) wznosi się od korzenia zwykle ku górze a na niej umieszczone są liście i kwiaty. U wielu roślin w środku łodygi jest rdzeń, z wierzchu otacza ją kora, a między korą a rdzeniem znajduje się część drzewna. Rdzeń zazwyczaj składa się z tkanki komórek o cienkich ściankach, jest wskutek tego

0

Korzeń

Rośliny uprawne składają się z części dających się wyraźnie odróżnić. Nazywamy je narządami rośliny. Tymi są: korzeń, łodyga (lub pień i gałęzie), liście, kwiaty, wreszcie owoce i nasiona. Korzenie, łodygi i liście nazywamy narządami wzrostu rośliny, tworzą się one już bardzo wcześnie z początkiem rozwoju rośliny i służą do utrzymania życia i