Zasady ogólne cz. 7

W klimacie suchym, ciepłym, powstają wczesne odmiany, klimat wilgotny a chłodny, sprzyja powstawaniu odmian późno dojrzewających. Wcześniejsze lub późniejsze dojrzewanie zależnym jest przeważnie od klimatu, chociaż i inne czynniki, jak rodzaj gruntu, gęstość siewu itp. nie są także bez wpływu. W ogólności można przypuścić, że okres wegetacyjny będzie tern krótszy, im silniejszym jest działanie światła i ciepła w krótszym jak zwykle peyodzie  wegetacji.

Skład chemiczny i mechaniczny gruntu wywiera niemały wpływ na rosnące na nim rośliny. Jęczmień np. siany na gruncie, obfitującym w składniki azotowe, rodzi ziarno twarde, szkliste, nieprzydatne dla browarów. Ziemniaki, sadzone na gruncie przepuszczalnym i ciepłym, więcej dają krochmalu, niż pochodzące z gruntu wilgotnego, zimnego.

Wpływ gruntu uwydatnia się w niektórych razach w sposób niezaprzeczony, chociaż przyczyny tego trudne są do wytłumaczenia. Tak np. słynna pszenica „Sandomierka“ rodzi ziarno białe, mączyste, znane ze swej piękności całej Europie, jedynie tylko w okolicach miasta Sandomierza (gub. Radomska), na glinkach tamtejszych, spoczywających na marglowatym podglebiu. Przeniesiona na inne grunty, traci wkrótce cenne swe przymioty.