Zasady ogólne cz. 7

W klimacie suchym, ciepłym, powstają wczesne odmiany, klimat wilgotny a chłodny, sprzyja powstawaniu odmian późno dojrzewających. Wcześniejsze lub późniejsze dojrzewanie zależnym jest przeważnie od klimatu, chociaż i inne czynniki, jak rodzaj gruntu, gęstość siewu itp. nie są także bez wpływu. W ogólności można przypuścić, że okres wegetacyjny będzie tern krótszy, im silniejszym jest działanie światła i ciepła w krótszym jak zwykle peyodzie  wegetacji.

Skład chemiczny i mechaniczny gruntu wywiera niemały wpływ na rosnące na nim rośliny. Jęczmień np. siany na gruncie, obfitującym w składniki azotowe, rodzi ziarno twarde, szkliste, nieprzydatne dla browarów. Ziemniaki, sadzone na gruncie przepuszczalnym i ciepłym, więcej dają krochmalu, niż pochodzące z gruntu wilgotnego, zimnego.

Wpływ gruntu uwydatnia się w niektórych razach w sposób niezaprzeczony, chociaż przyczyny tego trudne są do wytłumaczenia. Tak np. słynna pszenica „Sandomierka“ rodzi ziarno białe, mączyste, znane ze swej piękności całej Europie, jedynie tylko w okolicach miasta Sandomierza (gub. Radomska), na glinkach tamtejszych, spoczywających na marglowatym podglebiu. Przeniesiona na inne grunty, traci wkrótce cenne swe przymioty.

One Response to “Zasady ogólne cz. 7”
  1. Reklama says: