Podstawowe kwestie związane z uprawą Archive

0

Cechy dobrego ziarna cz. 11

Tę warstwę ziarna znowu posypuje się ziemią tak, aby ziarna nie było widać, następnie znowu się sypie warstwę ziarna, jak poprzednio i tak się postępuje aż do 20 centymetrów wysokości. Po 24 godzinach, miesza się to wszystko dokładnie, ażeby spodnie warstwy dostały się na wierzch; wierzch równa się i gładzi. Skoro pokażą

0

Cechy dobrego ziarna cz. 10

Ponieważ starsze nasiona kiełkują gorzej i posiadają mniejszą energię kiełkowania, lepiej zawsze brać ziarno świeże. Niekiedy odstępujemy od tej zasady; biorąc ziarno starsze, winniśmy w każdym razie zastąpić ubytek siły kiełkowania zastosowaniem nieco gęściejszego wysiewu. Niektóre nasiona stanowią wyjątek jak np. ogórki, dynia, len, u których, według zdania praktyków, kilkoletnie nasienie lepszym

0

Cechy dobrego ziarna cz. 9

Ziarno jego ma niesłychaną Wartość, jako posilna pasza dla zwierząt, a szczególniej dla koni; pod tym ostatnim względem owies wszystkie inne zboża przewyższa. Przymioty te owsa przypisać należy znacznej ilości ciał azotowych, obok odpowiedniej ilości mączki i tłuszczu, oraz naturze łuski nasiennej, która nie będąc zbyt twardą, nie przeszkadza trawieniu, tylko pobudza

0

Cechy dobrego ziarna cz. 8

Wierzchołek kiełka nie ma być zbyt smukły i ostry; powierzchnia powinna być jak najgładsza, bez zagłębień i zmarszczek. O zabarwieniu ziarna żytniego jeszcze nic pewnego nie można powiedzieć, o tern jednak łatwo każdy może się przekonać, że zielonkawo-szare ziarna mają zwykle najpiękniejsze kształty; szaro-żółte są także często zupełnie wykształcone, lecz u nich

0

Cechy dobrego ziarna cz. 7

W stosunku do wielkości ziarna, kiełek powinien jak najmniejszą przestrzeń w nim zajmować, ostro się uwydatniać i nie za słabo, czyli zbyt płasko być zasklepiony; gdyby występowały na nim gygzakowate zmarszczki, natenczas ziarno takie jest mniej przydatne. Przecięcie poprzeczne ziarna powinno posiadać kształt jak najwięcej kulisty. W życie żąda młynarz znacznej zawartości

0

Cechy dobrego ziarna cz. 6

Z drugiej znowu strony, angielskie odmiany pszenicy, lubo nie zawsze, lecz w największej liczbie przypadków, są uboższe w azot, a bez wyjątku uboższe w gluten od odmian, uprawianych na wschodzie europejskiego lądu. Wysokość plonu odmiany pszenicy pozostaje zatem w odwrotnym stosunku do zawartości w niej glutenu i do jej wartości targowej. Odmiany

0

Cechy dobrego ziarna cz. 5

Waga objętościowa, t. j. waga korca zboża, a w szczególności pszenicy, przeważnie zależy od kształtu, pełności i okrągłości ziarn, stąd ocena ziarna na tej podstawie może być jedynie usprawiedliwioną przy porównywaniu jednakowych odmian i w takim razie może oddać ważne usługi. Bardzo ważne znaczenie pod względem wartości handlowej pszenicy ma zawartość w

0

Cechy dobrego ziarna cz. 4

Ziarno musi być bardzo starannie oczyszczone, ażeby nie zawierało obcych ziarn i chwastów. Plewy, bryłki ziemi, piasek itp. martwe ciała nie są tak szkodliwe, jak nasiona różnych chwastów, które zanieczyszczają ziemię na długie lata, a nieraz przytłumiają cały zasiew (np. wyczki, grochale, kanianka) Szczególniej przy wysiewie drobnych nasion pastewnych, które trudno rolnikowi

0

Cechy dobrego ziarna cz. 3

Z licznego szeregu doświadczeń, stwierdzających powyższe zdanie, przytoczymy tylko dwa. Według Haberlandt’a 100 ziarn dużych żyta dało w plonie 1200 gramów ziarna, 100 ziarn średniej wielkości 1495 gramów a 100 ziarn drobnych tylko 700 gramów. Według Lehmann’a, z 582 ziarn grochu, różnej wielkości, wydały ziarna duże 1814 gramów ziarna, ziarna średniej wielkości

0

Cechy dobrego ziarna cz. 2

Zdrowym nazywamy nasienie prawidłowo wykształcone, niepomarszczone, nie porośnięte, nic zawierające grzybków pasożytniczych i szkodników zwierzęcych. Zasadą jest, aby o ile możności nigdy nie siać ziarna porośniętego, zdarza się jednakże czasem, że nie mamy innego nasienia, w takim razie, trzeba siać znacznie gęściej, uwzględniając osłabioną już zdolność kiełkowania. Baczyć trzeba pilnie na to,