Zasady ogólne cz. 8

Wartość gospodarcza roślin zależy także wiele od kultury. Słynne w handlu zboża, a zwłaszcza żyto Probstejskie, zawdzięczają swój rozgłos nadzwyczaj starannej uprawie ziemi, troskliwemu opielaniu i pielęgnowaniu w czasie wzrostu, oraz używania do siewu ziarna wyborowego, pochodzącego przeważnie ze snopów, lekko tylko omłacanych.

W niektórych okolicach warunki, konieczne do rozwoju pewnych ziemiopłodów (jak klimat, gleba, jej uprawa itp.) w tak pomyślnym ugrupowane są Stosunku, że czynią zadość wszelkim wymaganiom rośliny. Okolice te słyną od dawna z produkcji wyborowego nasienia i tak: znany jest i ceniony powszechnie chmiel czeski (Saaz), galicyjski (Rohatyn), len rygski (z gubernii Nadbałtyckich), pszenica banatka (Węgry), jęczmień morawski (Hanna) itd.

Zaznaczyć jednak należy, że istnieją także cechy fizjologiczne, których powstanie zależy od innych wewnętrznych przyczyn, a zmiany, przez nie w organizmie wywołane, utrwaliły się w następnych pokoleniach.