Chwasty Archive

0

Środki obronne cz. 2

Nawet w dokładnie przemłynkowanym ziarnie zbożowym mogą jeszcze pozostać nasiona chwastów, mianowicie te, które mają kształt okrągły i które wielkością, a zwłaszcza ciężarem gatunkowym, mało lub wcale nie różnią się od ziarna zbożowego, naprz. wyczka, kąkol itp., aby je usunąć należy przepuścić ziarno zbożowe przez tz. trieur. Trieur jest narzędziem drogim; drobni

0

Środki obronne cz. 1

Walka z chwastami jest trudna, żmudna no i… kosztowna. Wszelkimi też silami należy starać się o to, aby walki tej uniknąć, a przynajmniej uczynić ją mniej uciążliwą. Osiągniemy to wtedy, gdy nie pominiemy żadnego ze środków, by możliwość zachwaszczenia pól sprowadzić do minimum. Oczywiście, istnieją czynniki zachwaszczenia niezależne od naszej woli, czynniki

0

Skąd biorą się chwasty na polach?

Tysiączne są drogi, jakimi dostają się chwasty na pola. Przytoczę tu jedynie niektóre, bardziej uchwytne i częste. Nasiona chwastów dostają się na pola przede wszystkim drogą naturalnego wysiewu nasion chwastów, rosnących na miedzach, pastwiskach, na zachwaszczonych polach sąsiadów i to niekoniecznie z miejsc bliżej położonych, cały szereg bowiem czynników pośredniczy w rozsiewaniu

0

Dlaczego należy walczyć z chwastami?

Szkody, powodowane przez chwasty, są liczne i różnorodne; przytoczę tu najważniejsze: Obecność chwastów wpływa ujemnie na odżywianie się rośliny uprawnej, jest to zupełnie zrozumiale: wszak na polu zachwaszczonym roślina uprawna dzieli się zawartym w glebie pokarmem z sąsiadującym z nią chwastem. A zaznaczyć trzeba, że często zapotrzebowanie danego pokarmu przez chwast przewyższa

0

Chwasty rozłogowe

Do chwastów rozłogowych zaliczamy: Czosnek dziki (Allium Vineale) – na glebach lekkich, roślina cebulkowa. Mlecz polny (Cirsium arvense) – na glebach wap., ciężkich; głęboko zakorzeniony. Oset polny (Sonchus arvensis) – zakorzenia się b. gleb. Perz (Triticum repeins) – na gleb. lżejszych, pulchnych i żyznych, zakorzenia się płytko. Podbiał (Tussilago farfara) – na

0

Chwasty nasienne

Wszystkie chwasty podzielić można na dwie grupy: chwasty nasienne i chwasty rozłogowe. Do pierwszych należą te, które rozmnażają się wyłącznie za pomocą nasion, są to rośliny jedno lub dwuletnie; do drugiej zaś grupy zaliczamy chwasty, które, aczkolwiek również rozmnażają się z nasion, lecz jednocześnie opatrzone są trwałymi, podziemnymi organami (kłącze, bulwy, cebulki),

0

O chwastach

Pod słowem „chwast” rozumieć należy każdą roślinę, przypadkowo i zbytecznie rosnącą na danym terenie. Stosuje się to zarówno do takich dziko rosnących roślin, jak kąkol, bławat, perz, czy łopucha itp., jak i do roślin szlachetnych, a więc żyta, pszenicy lub innej rośliny uprawnej, o ile występują one jako przypadkowa jedynie domieszka w