Chwasty nasienne

Wszystkie chwasty podzielić można na dwie grupy: chwasty nasienne i chwasty rozłogowe. Do pierwszych należą te, które rozmnażają się wyłącznie za pomocą nasion, są to rośliny jedno lub dwuletnie; do drugiej zaś grupy zaliczamy chwasty, które, aczkolwiek również rozmnażają się z nasion, lecz jednocześnie opatrzone są trwałymi, podziemnymi organami (kłącze, bulwy, cebulki), które nawet pokrajane na części, zdolne są wydać nową roślinę; pod postacią tych właśnie podziemnych organów chwasty te zimują w ziemi, by w roku następnym znów wydostać się na powierzchnię.

W poniższym zestawieniu znajdzie czytelnik wyszczególnienie chwastów najważniejszych, bo najszkodliwszych i najbardziej rozpowszechnionych na naszych polach:

Chwasty nasienne

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) – na glebach

Babka właściwa (Plantago major) – ciężkich.

Bławatek polny (Centaurea cyanus) – głównie w pszenicy i jarych zbożach.

Dmuchawiec (Taraxacum officinale) – kiełkuje zaraz po sprzęcie zboża.

Gorczyca polna (Sinapis arvensis) – przekłada grunta mokre, zwięźlejsze.

Jaskier polny (Ranunculus arvensis) – kiełkuje w roku następnym.

Kanianka koniczynowa (Cuscuta frifolii) – pasożyt na koniczynie.

Kanianka lnowa (Cuscuta epilinum) – pasożyt na Inie.

Kanianka europejska (Cuscuta europea) – pasożyt na konopiach.

Kąkol zbożowy (Agrosthema ghitago) – nie lubi gleb glinkowatych i wapiennych.

Lebioda ogrodowa (Atriple hortense) – przeważnie w ogrodach.

Łopucha (Raphanus Raphanistrum) – nasiona zakopane na głębokość 2 – 4 cm., nie tracą zdolności kiełkowania.

Mak polny (PapaVer Rhoeas) – na glebach lżejszych.

Marchew dzika (Daucus Carota) – na glebach żyznych.

Mietlica zbożowa (Agrostis spica Venti) – na glebach wilgotnych.

Owsik głuchy (Avena fatua) – najczęściej w zasiewach jarych.

Przełącznik drobny (Veronica agrestis) – na glebach lekkich.

Rdest ptasi (Polygonuni aviculare) – na glebach średnio ciężkich, suchych.

Rumian polny (Anthemis arvensis) – na glebach wapien.

Stokłosa żytnica (Bromus secalinus) – na glebach lekkich, wilgotnych.

Starzec pospolity (Senecjo vulgaris) – na glebach ciężkich.

Starzec wiosenny (Senecjo vernalis) – na glebach lek.

Szczaw (Rumex acetosa) – na glebach wilgotnych.

Szczawik (Rumex acetosella) – na glebach bezwapiennych, lekkich.

Tasznik (Thalapsi arvense) – nasiona zakop.

Tobołki pastusze (Capsella bursa past.) – na głęb. Około 4 cm., nie tracą zdolności kiełkowania, przekłada grunta próchniczne.

Wilec (Polygonum convolvulus) — na glebach cięższych.

Wilk (Orobanche minor) – pasożyt na koniczynie białej i szwedzkiej.

Wyka kosmata (Vicia Villosa) – na glebach wapiennych, lekkich.

Wyka ptasia (Vicia cracca) – na glebach wapiennych.

Wszystkie powyżej wymienione chwasty występują masowo na polach zachwaszczonych, inne, jak naprz. Nawrot polny, Ostromlecz, Przeniec polny, Rzep, Stulisz lekarski, Szeląźnik, Życica odurzająca i inne, aczkolwiek są chwastami, mogącymi wywołać znaczne szkody, rzadko jednak występują masowo, chyba tylko na pewnych terenach.