Nawozy i nawożenie Archive

0

Nawozy zielone

Możemy ziemię wzbogacić w pożyteczne składniki nawozowe, przez przyoranie pewnych roślin umyślnie w tym celu zasianych. Takie przyorywanie roślin zielonych nazywamy nawozem zielonym. Nawozy zielone wzbogacają glebę przede wszystkim w próchnicę i azot. Oprócz tego przenoszą pewną ilość składników pożytecznych z podglebia do gleby i czynią je przystępniejszymi dla roślin. Rośliny zasiane

0

Zakup i mieszanie nawozów pomocniczych

Zakup nawozów pomocniczych Przy zakupie nawozów pomocniczych należy zachować pewne ostrożności, ponieważ z samego wyglądu nawozu nie można nigdy poznać jaką posiada istotną wartość. Należy mieć przez to poręczenie z fabryki lub od sprzedającego, że rzeczywiście nawóz ten zawiera pewną oznaczoną ilość składnika użytecznego, np. 15% kwasu fosforowego, rozpuszczalnego w wodzie itp.

0

Opłacalność nawozów pomocniczych

Chcąc używać na większą skalę nawozów pomocniczych należy się najpierw na każdej glebie przekonać, czy one korzyść przynoszą. Korzyść tę osiąga rolnik wtedy, gdy zwyżka plonu spowodowana przez dodatek nawozu ma wartość większą niż koszta zakupu, przywiezienia i rozsiania nawozu. Przy obliczaniu tych korzyści trzeba wsiąść pod uwagę nie tylko plon, ale

0

Nawozy wapienne

Wapno palone jest jednym z bardzo ważnych środków poprawienia ziemi. Wapń służy w małej ilości jako pokarm dla wszystkich roślin. Zboża potrzebują w glebie mniej wapna, ale rośliny motylkowe, strączkowe i pastewne, jak groch, bobik, wyka, koniczyna a zwłaszcza np. lucerna, wymagają znaczniejszego zasobu wapna w glebie. Ta ilość wapna, jaka jest

0

Nawozy potasowe

W pobliżu pokładów i kopalni soli kuchennej znajdują się zwykle jeszcze rozmaite inne sole, z tych najważniejsze są sole potasowe. U nas obfite pokłady tych soli znajdują się w Kłodawie. Należą tu kainit, karnalit, sylwinit i inne. Kainit jest solą najpowszechniej używaną jako nawóz potasowy. Jest on złożony z mieszaniny siarczanu potasowego,

0

Użycie, wybór i wartość nawozów fosforowych

Nawozy fosforowe działają korzystnie na wykształcenie się ziarna zbóż i roślin strączkowych. Sprawiają, że zboże mniej wylęga, ziemniaki zawierają więcej skrobi, a buraki cukru. Służą w wielu razach do uzupełnienia nawozu stajennego. W połączeniu z nawozami potasowymi wpływają znakomicie na poprawienie porostu roślin motylkowych na łąkach. Działają również dobrze, użyte pod koniczynę,

0

Nawozy fosforowe

Są to różne przetwory, które zawierają w sobie kwas fosforowy połączony zazwyczaj z wapnem. Kwas fosforowy zachowuje rozmaitą zdolność rozpuszczania się w wilgoci ziemnej, zależnie od tego, w jakim stosunku jest z wapnem związany. Połączenia te nazywają chemicy fosforanami wapna i rozróżniają fosforany jedno-, dwu-, trój- lub cztero-zasadowe. To znaczy, że na

0

Nawozy azotowe

Nawozów azotowych – mineralnych używane są głównie trzy rodzaje, tj. saletra sodowa czyli chilijska, siarczan amonowy i azotniak wapniowy. Saletra chilijska Saletra chilijska czyli azotan sodowy, sól uzyskiwana na wybrzeżach Oceanu Spokojnego w Chili i Peru. Zwykły handlowy towar, zawiera w 100 częściach 15 do 15,5 azotu. Sól ta zawiera azot w

0

Nawozy pomocnicze

Nawozami pomocniczymi nazywamy takie środki użyźnienia roli, które nie zawierają w sobie wszystkich składników do całkowitego użyźnienia potrzebnych, lecz jeden lub dwa. Nie mogą one całkowicie zastąpić nawozu zupełnego, chyba jeśli ich się używa po kilka razem. Stosowane są zazwyczaj jako uzupełnienie nawożenia obornikiem, nawozem kloacznym lub obok użycia nawozów zielonych. Nawozy

0

Kompost i nawóz z pod drobiu

Kompostem nazywamy nawóz zrobiony z najrozmaitszych odpadków w gospodarstwie: śmiecie, zgrabki z dróg, zgniłe resztki z kopców i piwnicy, chwasty świeże i zielone bez dojrzałych nasion, nie przydatne na paszę, nadpsute ziemniaki, stara zgniła strzecha, mech z łąk wygrabany (o ile nie idzie na ściółkę), liście z drzew, liście i nać z