Cechy dobrego ziarna cz. 4

Ziarno musi być bardzo starannie oczyszczone, ażeby nie zawierało obcych ziarn i chwastów. Plewy, bryłki ziemi, piasek itp. martwe ciała nie są tak szkodliwe, jak nasiona różnych chwastów, które zanieczyszczają ziemię na długie lata, a nieraz przytłumiają cały zasiew (np. wyczki, grochale, kanianka)

Szczególniej przy wysiewie drobnych nasion pastewnych, które trudno rolnikowi ocenić, jest polecenia godną wielka ostrożność i przekonanie się o stopniu ich zanieczyszczenia. Nasiona takie należy kupować w rzetelnych składach, dających poręczenie za czystość towaru. Wartość handlowa jakiego bądź nasienia jest tym  większą, im lepiej ono jest doczyszczone i wzrasta razem z ciężkością i wielkością ziarna.

Przy zbożu wartość handlowa grubego, pełnego ziarna jest większą, jako materiału, służącego do wyrobu krochmalu lub słodu.

Wyjątek stanowi tylko pszenica, której największe u nas zastosowanie jest na wyrób mąki; im ziarno jej będzie więcej szkliste t. j. bogatsze w gluten, tern więcej będzie przydatne na mąkę.

Obfitość zaś glutenu i wielkość ziarna wyłączają się wzajemnie; częstokroć zatem znajdzie się rolnik w konieczności wyboru ziarna, mniej obfitego w gluten, ale za to dającego większy plon, aby za jego pomocą, pomimo niższej targowej ceny, wyższe osiągnąć zyski.