Cechy dobrego ziarna cz. 3

Z licznego szeregu doświadczeń, stwierdzających powyższe zdanie, przytoczymy tylko dwa.

Według Haberlandt’a 100 ziarn dużych żyta dało w plonie 1200 gramów ziarna, 100 ziarn średniej wielkości 1495 gramów a 100 ziarn drobnych tylko 700 gramów. Według Lehmann’a, z 582 ziarn grochu, różnej wielkości, wydały ziarna duże 1814 gramów ziarna, ziarna średniej wielkości 1495 gramów, ziarna drobne 998 gramów.

Zdarzają się wprawdzie jeszcze gospodarze, którzy powodując się źle zastosowaną oszczędnością, wolą ziarno celne sprzedać, a gorsze wysiewają, pocieszając się nadzieją, że jak rok dopisze, to i z niego będzie dobry plon. Podobny, nieoględny sposób postępowania daje się nieraz dotkliwie we znaki.

W niektórych miejscowościach sieją np. grykę pośladami, twierdząc, że wydają one lepszy plon, aniżeli ziarno celne. Mniemanie to pozornie tylko jest uzasadnione; w danej objętości pośladu mieści się większa ilość ziarn, aniżeli w gryce gruboziarnistej, skutkiem czego wschód jest gęściejszy i lepiej na oko wygląda, rośliny wyrosłe z pośladu są jednakże słabo rozwinięte, wątłe i wydają niewielką ilość chudego ziarna.