Cechy dobrego ziarna cz. 5

Waga objętościowa, t. j. waga korca zboża, a w szczególności pszenicy, przeważnie zależy od kształtu, pełności i okrągłości ziarn, stąd ocena ziarna na tej podstawie może być jedynie usprawiedliwioną przy porównywaniu jednakowych odmian i w takim razie może oddać ważne usługi.

Bardzo ważne znaczenie pod względem wartości handlowej pszenicy ma zawartość w niej glutenu, która zwiększa się lub zmniejsza, stosownie do zawartości azotu w ziarnie. Od zawartości glutenu zależy pożywność pszennej mąki i zdolność jej do wypieku.

Główny wpływ na zawartość glutenu w pszenicy przypisać należy glebie i klimatowi, mianowicie różnicy pomiędzy klimatem lądowym i nadmorskim, która nie tylko powoduje zmianę w ogólnym ukształtowaniu całej rośliny, lecz wpływa także na wielkość, kształt ziarna i na zawartość w nim glutenu.

Morski klimat Anglii np. wydaje silniejsze odmiany pszenicy o dłuższej słomie, z grubszymi kłosami, którym też odpowiada większa ilość ziarn i znaczniejsza absolutna ciężkość tych ostatnich. Z tymi przymiotami najczęściej idzie w parze bujne krzewienie się i stąd wypływa wielka produkcyjność odmian angielskich, do której zwiększenia przyczyniają się także staranna uprawa i w pewnej mierze właściwości gruntu.