Zasady ogólne cz. 9

Tak np. wcześnie dojrzewające odmiany roślin nie potrzebują pochodzić z nasion, sprowadzonych z krajów, wydających takie rośliny, lecz można je wyhodować na miejscu, wybierając do uprawy osobniki, odznaczające się indywidualnie tą własnością.

Zależne od klimatu wczesne dojrzewanie nie stanowi stałej cechy pewnej odmiany, gdyż roślina, przeniesiona do miejscowości z odmiennym klimatem, już w następnym pokoleniu usiłuje przystosować się do nowych warunków bytu i przedłuża swój okres wegetacyjny. Wczesność więc, zależna od wpływu miejscowego klimatu, znika, gdy przeniesiemy roślinę pod inne niebo, lecz wczesność, powstała wskutek indywidualnej własności roślin, łatwo może się ustalić i stać się dziedziczną.

Wysoka plenność zboża może być wynikiem wielkiej żyzności gruntu, nader starannej uprawy i innych sprzyjających czynników zewnętrznych lub też może być własnością wrodzoną.

Pierwsza niema dla rolnika wielkiego znaczenia, gdyż ginie niebawem, skoro zboże dostanie się na rolę, mniej starannie uprawną lub mniej zasobną w części pożywne.