Zasady ogólne cz. 6

Inaczej zachowują się cechy fizjologiczne, które ze zmianą zewnętrznych warunków życiowych ulegają często różnym zmianom, niekorzystnie oddziaływającym na ich gospodarczą wartość, wyradzają się, wyrodzenie następuje tern prędzej, im mniej sprzyjającymi są miejscowe warunki.

Przypisać to wypada tej okoliczności, iż powstają one najczęściej skutkiem czynników zewnętrznych. Pożyteczne przymioty utrzymują się dopóty, dopóki działanie otoczenia trwa bez zmiany i skoro nastąpi zmiana, pierwotne cechy ulegają niekorzystnej dla celów gospodarczych przemianie.

Tu nie pojedyncze tylko okazy, lecz wszystkie bez wyjątku rośliny, na całym łanie, zmieniają się.

Czynnikami przyrodzonymi i wpływającymi na wytworzenie właściwości różnych odmian, są przede wszystkim: klimat, gleba i kultura.

Wiadomo, że klimat suchy a ciepły sprzyja wytwarzanie się pszenicy szklistej, w wilgotnym, umiarkowanym klimacie bywa ziarno więcej mączyste. Różne angielskie odmiany pszenicy, przeniesione na ląd stały, tracą mączystość ziarna i stają się więcej szklistymi. W południowych guberniach Rosji wszystkie niemal odmiany pszenicy, po kilku już pokoleniach, przybierają cechy miejscowej, szklistej pszenicy.

Rośliny, wyhodowane w ciepłych krajach, zawierają zawsze większą ilość ciał aromatycznych, niż rośliny, pochodzące z zimniejszego klimatu. Tytoń z Hawanny, znany z dobroci, wzrasta wprawdzie i u nas, ale żadną własnością nie przypomina zalet rośliny macierzystej, która z Indii pochodzi.